Tablica ogłoszeń

Data publikacji 27.08.2018

Obwieszczenie w sprawie zmiany Decyzji Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.06.2018 r. znak BiD.6733.4.2018 dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WLM4431A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 65 m, na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe ( 6 szt.) oraz anteny radiolinii oraz urządzeniami zasilającymi, sterujący

Data publikacji 27.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 179 wizyt