Tablica ogłoszeń

Data publikacji 27.08.2018

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie Poświętne w miejscowościach : m. Choiny na działkach ew. nr 115 i nr 520/8 obręb 0001 Choiny ; m. Nowy Cygów na działkach ew. nr 313 , 321, 408, 193/2, 201, 192/2 , 230, 228, 264, 337 obręb 0015 Nowy Cygów ; m. Cygów na działkach ew. nr 484, 494, 505, 553/2, 504, 1018, 463/2

Data publikacji 27.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 93 wizyt