Urząd Gminy Poświętne
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 13:21

Gmina Poświętne położona jest w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim.

Gminę tworzy 28 sołectw o łącznej powierzchni 10 425 ha. Zamieszkuje tu około 6 000 osób.

Podstawową funkcją Gminy Poświętne jest rolnictwo oraz rekreacja dla aglomeracji warszawskiej.

Znajdują się tu również obiekty zabytkowe :

I. Zabytki nieruchome wpisane do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 1. Park Krajobrazowy Dworski z przełomu XVIII / XIX w. w Krubkach - Górkach.

II.  Zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 1. Cmentarz Parafialny z poł. XVIII w. w Poświętnem;
 2. Młyn Wodny z pocz. XX w. w Turzu;
 3. Dawny Dwór obecnie  Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej.

III.  Inne obiekty Zabytkowe nieruchome wyznaczone przez Wójta do Gminnej Ewidencji Zabytków w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Pismo Wójta Gminy sygn. ZK - 4049/7/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. oraz pismo MWKZ - WD.0713-4/1/1- z dnia 23 listopada 2010):

 1. Szkoła Drewniana z lat 30 XX w. w Poświętnem - przy ul. Szkolnej;
 2. Dom Drewniany z pocz XX w. w Poświętnem - ul. Krótka 4;
 3. Dom Drewniany z pocz. XX w. w Ręczajach Polskich - Nr 15;
 4. Dom Drewniany z pocz. XX w. w Ręczajach Polskich - Nr 17;
 5. Dom Drewniany z pocz. XX w. w Ręczajach Polskich - Nr 36.

IV.  Inne wartości kulturowe ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poświętne oraz uwidocznione w Strategi Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2016 - 2023, a wśród nich między innymi:

 1. Kapliczka przydrożna murowana z pocz. XX w. w Nowych Ręczajach;
 2. Kapliczka przydrożna murowana z I ćw. XX w. w Poświętnem;
 3. Dawny cmentarz osadników niemieckich w Nowych Ręczajach - pozostałości;
 4. Dawny cmentarz żydowski z 2 poł. XIX w. w Nowych Ręczajach - miejsce;
 5. Park Krajobrazowo Dworski z pocz. XIX w. w Nowym Cygowie - pozostałości
Biulertyn Informacji Publicznej - BIP - BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
ESP
do góry