Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 01-04-2024 do 15-04-2024

publikacja
69
modyfikacja
16
skasowanie
16
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.04.2024 11:45 Anna Ogonowska
modyfikacja
Kategoria: Pracownicy
12.04.2024 11:40 Anna Ogonowska
modyfikacja
Kategoria: Krok po kroku
12.04.2024 11:38 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 11:36 Anna Ogonowska
modyfikacja
Kategoria: Krok po kroku
12.04.2024 11:33 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 11:19 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 11:17 Anna Ogonowska
modyfikacja
Kategoria: Krok po kroku
12.04.2024 11:15 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 11:13 Anna Ogonowska
modyfikacja
Kategoria: Krok po kroku
12.04.2024 11:09 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 11:08 Anna Ogonowska
odpublikowanie
12.04.2024 11:01 Anna Ogonowska
modyfikacja
Załącznik: oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości
12.04.2024 11:00 Anna Ogonowska
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
12.04.2024 11:00 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
12.04.2024 10:55 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości
12.04.2024 10:54 Anna Ogonowska
odpublikowanie
12.04.2024 10:53 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o zwrot nadpłaty
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o aktualizację danych umowa o zaopatrzenie w wodę
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie protokołu przyłączenia do sieci wodociągowej
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Zgłoszenie robót
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 10:47 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości
Dokument: Wnioski i oświadczenia
Kategoria: Wnioski i oświadczenia
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:27 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:21 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:20 Anna Ogonowska
odpublikowanie
12.04.2024 09:16 Anna Ogonowska
odpublikowanie
12.04.2024 09:14 Anna Ogonowska
publikacja
12.04.2024 09:10 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót
12.04.2024 09:09 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o zwrot nadpłaty
12.04.2024 09:08 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody
12.04.2024 09:06 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o aktualizację danych w umowie o dostarczanie wody
12.04.2024 09:06 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody
12.04.2024 09:05 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie protokołu przyłączenia do sieci wodociągowej
12.04.2024 09:04 Anna Ogonowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
12.04.2024 09:01 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 09:01 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Zgłoszenie robót
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 09:01 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o wydanie protokołu przyłączenia do sieci wodociągowej
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 09:01 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 09:01 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o aktualizację danych umowa o zaopatrzenie w wodę
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 09:00 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 09:00 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Wniosek o zwrot nadpłaty
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
12.04.2024 08:57 Anna Ogonowska
skasowanie
Załącznik: Zgłoszenie robót
Dokument: Druki do pobrania
Kategoria: Druki do pobrania
11.04.2024 14:38 Anna Ogonowska
publikacja
11.04.2024 13:53 Magdalena Żołek
publikacja
Kategoria: Rok 2024
11.04.2024 13:53 Magdalena Żołek
publikacja
Kategoria: Rok 2024
11.04.2024 11:23 Marzanna Zagórska
Redaktor
modyfikacja
11.04.2024 10:47 Marzanna Zagórska
Redaktor
modyfikacja
11.04.2024 10:31 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
10.04.2024 15:26 Patrycja Kowalska
Spec. ds. bud.
publikacja
09.04.2024 15:19 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
modyfikacja
Dokument: 2024
Kategoria: 2024
09.04.2024 14:41 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
09.04.2024 13:40 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Kategoria: Wójt
09.04.2024 13:39 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
09.04.2024 13:34 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Inicjatywa - wszyscy patrzymy urzędnikom na ręce v2 - wadliwa promocja Gmin za nasze pieniądzev2
09.04.2024 13:33 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
09.04.2024 13:32 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
08.04.2024 11:28 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
08.04.2024 11:26 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
05.04.2024 14:07 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Poświętne sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok
05.04.2024 13:51 Barbara Wilczak
Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i gospodarki przestrzennej
publikacja
05.04.2024 11:43 Anna Ogonowska
modyfikacja
Dokument: BILANS ZGK
05.04.2024 11:42 Anna Ogonowska
publikacja
05.04.2024 11:15 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:13 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:13 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:12 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:12 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:12 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:12 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:12 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:11 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:11 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:10 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 11:00 Anna Ogonowska
odpublikowanie
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 10:13 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 10:11 Anna Ogonowska
odpublikowanie
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 10:11 Anna Ogonowska
odpublikowanie
Dokument: KONTROLNY
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 10:09 Anna Ogonowska
publikacja
Kategoria: Kontrolny
05.04.2024 10:01 Anna Ogonowska
publikacja
05.04.2024 09:56 Anna Ogonowska
modyfikacja
05.04.2024 08:26 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
modyfikacja
Załącznik: Wykaz nieruchomości usługowych przeznaczonych do oddania w najem w 2024
Kategoria: Usługowe
05.04.2024 08:23 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Wykaz nieruchomości usługowych przeznaczonych do oddania w najem w 2024 roku
Kategoria: Usługowe
04.04.2024 15:46 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
04.04.2024 14:43 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
04.04.2024 12:21 Patrycja Kowalska
Spec. ds. bud.
publikacja
03.04.2024 12:59 Marzanna Zagórska
Redaktor
modyfikacja
03.04.2024 12:59 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
Załącznik: Uzupełnienie składu OKW 5 Poświętne
03.04.2024 12:59 Marzanna Zagórska
Redaktor
modyfikacja
03.04.2024 12:58 Marzanna Zagórska
Redaktor
publikacja
Załącznik: Zmiana OKW 5 Poświętne
03.04.2024 12:58 Marzanna Zagórska
Redaktor
modyfikacja
03.04.2024 12:14 Barbara Wilczak
Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i gospodarki przestrzennej
publikacja
02.04.2024 14:58 Barbara Wilczak
Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i gospodarki przestrzennej
publikacja
02.04.2024 13:17 Magdalena Żołek
publikacja
Kategoria: Rok 2024
02.04.2024 08:52 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 9 stycznia 2024 r.
02.04.2024 08:49 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2023r.
02.04.2024 08:48 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 marca 2024r. cz.II
02.04.2024 08:48 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 marca 2024r. cz.I
02.04.2024 08:47 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 marca 2024 r.
02.04.2024 08:46 Jerzy Kieś
Administrator serwisu BIP
publikacja
Załącznik: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 11 marca 2024 r.
do góry