Uchwały

Data publikacji 29.03.2018

Uchwała Nr XXVIII/214/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2018 rok

Data publikacji 29.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Elżbieta Retkowska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 34 wizyt