Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. Decyzji Nr 3/2020 znak BiD.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz kontenerowych lub słupowych stacji transformatorowych, złączy kablowych oraz kanalizacji teletechnicznej służącej do sterowania i kontroli sieci oraz innych urządzeń niezbę

Metadane

Data publikacji : 10.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry