Tablica ogłoszeń

Data publikacji 01.07.2019

Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (sieć kablowa SN 15 kV, nN 0,4 kV, stacja transformatorowa) na terenie dz. ew. nr. 844/2, 844/1, 980/1,961/1, 980/2,970/4,970/1,966,965/8965/12,965/9 obręb Cygów, dz. ew. nr 13, 116, 12 obręb Helenów, dz. ew. nr 1301 obręb Turze gmina Poświętne zgodnie z załączonymi do wniosku mapamii

Data publikacji 01.07.2019

Rejestr zmian
Autor : Sylwester Niźnik

Osoba publikująca: Jerzy Kieś


Statystyka strony: 12 wizyt