Tablica ogłoszeń

Data publikacji 23.10.2018

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica, gm. Poświętne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 270/2 o pow. 0,54 ha oraz działka nr 271/4 o pow. 0,6481 ha.

Data publikacji 23.10.2018

Rejestr zmian
Autor : Barbara Wilczak

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 133 wizyt