Tablica ogłoszeń

Data publikacji 11.05.2018

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w miejscowości Nowe Ręczaje na nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 352, 179.

Data publikacji 11.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 70 wizyt