Tablica ogłoszeń

Data publikacji 16.04.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na nieruchomościach stanowiących dz. nr ew. 352, 179 w miejscowości Nowe Ręczaje, gmina Poświętne

Załączniki

Data publikacji 16.04.2018

Rejestr zmian
Autor : Lech SĘDEK

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 78 wizyt