Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1911,Projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-o.html
2020-09-26, 22:47

Strona znajduje się w archiwum.

Opcje strony