Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/20872,Posiedzenie-Komisji-Skarg-Wnioskow-i-Petycji-w-dniu-29-marca-2021-r.html
2023-05-29, 05:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 marca 2021 r.

 

Zawiadomienie

Posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 29.03.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w formie zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2021 z dnia 17.02.2021.

4. Rozpatrzenie petycji.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

                      Przewodniczący komisji

                          /-/ Bogdan Ulejczyk

Metadane

Data publikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Ulejczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony