Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2023r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  za 2022r.                  
  4. Przygotowanie wniosku do Rady Gminy Poświętne o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za wykonanie budżetu gminy za 2022r.
  5. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji  ( 10.03.2023) do dnia posiedzenia komisji.
  6. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  7. Zamknięcie obrad.
  •                                                                                                                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                        
  •                                                                                                                               /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry