Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/9306,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-Wieloletniej-Prognozy-Finanso.html
2022-01-18, 01:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015-2025.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony