Ogłoszenia nieaktualne

Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „PRZEBUDOWA (REMONT) DROGI GMINNEJ W MSC. TURZE (GMINA POŚWIĘTNE)” 01.08.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Woli Cygowskiej – Budy i Woli Ręczajskiej - Budy” 31.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu – roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane termomodernizacyjne” 27.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cygów (gmina Poświętne)” 18.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne, Cygów, Rojków, Jadwiniew i Choiny” 05.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Woli Cygowskiej – Budy i Woli Ręczajskiej - Budy” 05.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska – Helenów” 04.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego” 03.07.2018 Więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego” 13.06.2018 Więcej
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie Poświętne 22.05.2017 Więcej