Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
  z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli został sporządzony w innym USC.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC.
 3. Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW / STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE: 

Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, pok. nr 3

tel. (25) 752-03-90 w. 21, e-mail: usc@ugposwietne.pl

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC w Poświętnem, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
 2. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 3. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko w wyżej opisanym trybie ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pelagia Wojdyna
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry