Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Akt zgonu

ZGŁOSZENIE ZGONU

Akt zgonu osoby sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW/ STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE:

Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, pok. nr 3

tel. (25) 752-03-90 w. 21, e-mail: usc@ugposwietne.pl

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Poświętnem przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  1. małżonek lub dzieci zmarłego,
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.
 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 13.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pelagia Wojdyna
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry