Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana imion i nazwisk

Zmiana imion i nazwisk

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1414).

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska z uwzględnieniem przyczyn i zakresu zmiany. Z wnioskiem dotyczącym małoletniego występuje jego przedstawiciel ustawowy,
 2. odpis zupełny aktu urodzenia,
 3. odpis zupełny aktu małżeństwa jeżeli osoba pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim,
 4. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jezeli zmiana nazwisk lub imienia rozzciąga się na dzieci,
 5. oświadczenie o stanie cywilnym oraz o posiadaniu bądź nie małoletnich dzieci,
 6. zgoda współmałżonka (drugiego rodzica dziecka) jeżeli wniosek dotyczy zmiany imienia bądź nazwiska niepełnoletnich,
 7. zgoda małoletniego jeżeli wniosek dotyczy dziecka w wieku powyżej 13 lat,
 8. inne dokumenty uzasadniajęce zmianę nazwiska bąź imienia,
 9. do wglądu dokument stwierdzjący tożsamość wnioskodawcy.

Opłaty

 1. decyzja o zmianie imienia bądź nazwiska – 37,00 zł

Miejsce złożenia

 1. Osobiście Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca pobyty stałego wnioskodawcy ( w przypadku jego braku – ostatniego miejsca pobytu stałego),
 2. Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem ul. Krótka 1 tel. 0-25 752-03-90 w. 21,
 3. osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska bądź imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP,
 4. dopuszcza się złożenia wniosku o zmianę nazwiska bądź imienia bez wymogów określonych w punktach 1 i 3 pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z
  podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Termin załatwienia

 1. Niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku,
 2. gdy decyzja o amianie nazwiska bądź imienia stanie się ostateczna USC prekazuje ją do USC właściwego ze względu na miejsce sporządzenia urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsca sporządzenia aktów jego małoletnich dzieci.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pelagia Wojdyna
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry