Podatki i opłaty

Data publikacji 14.12.2005

Wydawanie zaświadczeń

Z A Ś W I A D C Z E N I A

Wydawane zaświadczenia:

  • Zaświadczenie o zaleganiu/ niezaleganiu w podatkach lokalnych
  • Zaświadczenie o dochodach
  • Zaświadczenie o użytkach i hektarach przeliczeniowych

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia w formie podania.

Podstawa prawna:
1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz..z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21 zł

Wolne od opłaty skarbowej są zaświadczenia dotyczące spraw socjalnych.

 

Ustawowy termin wydania zaświadczenia: - 7 dni.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za wydanie zaświadczenia: inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych  – Bożena Śledziewska Nr pokoju: 21

Uwagi:
Dokumenty należy składać i odbierać osobiście

 

Załączniki

Data publikacji 14.12.2005

Data modyfikacji 15.11.2013
Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 6974 wizyt