Urząd Gminy Poświętne

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawy prawne
1. Ustawa z dn. 19.11.1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.)

Termin załatwienia
Nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia

Wymagane dokumenty
- wypełnione zgłoszenie o dokonanie wpisu
- dowód osobisty

Opłaty
* 100 zł - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
* 50 zł - zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uwagi
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.
2. Wraz ze złożeniem zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć:
- wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
- zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne (NIP), o którym mowa w ustawie z dn. 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
3. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są do uzupełnienia w terminie do 31 grudnia 2004r. brakujących danych:
- nr ewidencyjny PESEL
- określenie podmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników

Etap 1
Osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą osobiście zgłasza się do Urzędu Gminy (pokój nr 24) i składa wypełnione zgłoszenie.

Etap 2
Po sprawdzeniu, że dokonano opłaty , wydaje się zaświadczenie .

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności -- Inspektor d/s obsługi rady gminy i dział. gosp. - Hanna Siwak


Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry