Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/zalatwienie-spraw/dzialalnosc-gospodarcza/438,Zgloszenie-zmiany-we-wpisie-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej.html
2022-12-07, 00:05

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. ( Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 zpóźn. zm.)
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 10 71 zpóźn. zm.)

Termin załatwienia
Nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia

Wymagane dokumenty
Wypełnione zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty - 50 zł

Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników

Etap 1
Osoba zamierzająca dokonać zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osobiście zgłasza się do Urzędu Gminy (pokój nr 24) i składa wypełniony wniosek

Etap 2
Po sprawdzeniu, że dokonano opłaty, wydaje się nowe zaświadczenie.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności -- Inspektor d/s obsługi rady gminy i dział. gosp. - Hanna Siwak


Metadane

Data publikacji : 11.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony