Budownictwo

Data publikacji 30.03.2005

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy Podstawy prawne Art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Wymagane dokumenty 1. 2 egz. wyrysu z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1.000 2. wypis z rejestru gruntów 3. umowy o zagwarantowaniu wykonania uzbrojenia terenu (energia elektryczn, woda itp) 4. opis i grafika przeznaczenia i gabarytów projektowanego obiektu budowlanego Tryb odwoławczy (...)

Ustalenie warunków zabudowy

Podstawy prawne
Art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
1. 2 egz. wyrysu z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1.000
2. wypis z rejestru gruntów
3. umowy o zagwarantowaniu wykonania uzbrojenia terenu (energia elektryczn, woda itp)
4. opis i grafika przeznaczenia i gabarytów projektowanego obiektu budowlanego

Tryb odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników

Etap 1
Złożenie wniosku z w/w załącznikami

Etap 2
wydanie decyzji

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności - Inspektor d/s budownictwa ogólnego i drogowego - Grzegorz Bartnik

Załączniki

Data publikacji 30.03.2005

Data modyfikacji 08.06.2010
Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 9438 wizyt