Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/wybory/wybory-do-sejmu-i-senat/28923,Informacja-o-pierwszych-posiedzeniach-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-d.html
18.07.2024, 19:20

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

INFORMACJA  dla członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Poświętne

Postanowieniem Nr 333/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 25 września 2023 r. zostały powołane:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1w Międzylesiu
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Poświętnem
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowych Ręczajach
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Poświętnem
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zabrańcu
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Poświętnem
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Turzu

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 15 października 2023 r.

Pierwsze posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się odpowiednio:

  • dla obwodowych komisji wyborczych Nr 1, 2, 3 i 4 dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem
  • dla obwodowych komisji wyborczych Nr 5, 6 i 7 dnia 4 października 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem

Po posiedzeniu w/w komisji odbędzie się szkolenie.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu obwodowych komisji wyborczych stanowiącym zał. Nr 3 do Uchwały Nr 108/2023 PKW
z dnia 28 sierpnia 2023 r. udział w posiedzeniu oraz szkoleniu jest obowiązkowy.

Metadane

Data publikacji : 25.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony