Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/wybory/wybory-do-sejmu-i-senat/28723,Zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania.html
18.07.2024, 18:31

Zaświadczenie o prawie do głosowania

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
W MIEJSCU POBYTU W DNIU WYBORÓW

 

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenieo prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnie wybranego urzędu gminy.

Uwaga!

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia a tym samym wzięcie udziału w głosowaniu również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Poświętne -od dnia 1 września 2023 r. (piątek) do dnia 12 października 2023 r. (czwartek)
w następujących godzinach:

poniedziałek od godz.10.00 do godz. 18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek  od godz.7:30 do godz. 15:30

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Orłowska Izabela
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony