Urząd Gminy Poświętne

Informacja dot. przyjmowania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Informacja dot. przyjmowania dodatkowych zgłoszeń
do Obwodowych Komisji Wybo
rczych

z dnia 13 września 2019 roku

 

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267) podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Poświętne w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 roku:

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 września 2019 r. do godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- OKW Nr 2 w Poświętnem, w liczbie 1

- OKW Nr 5 w Zabrańcu, w liczbie 1

- OKW Nr 6 w Poświętnem, w liczbie 1

Zgłoszenia będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem (pokój nr 3).

Obwodowe komisje wyborcze powoła Komisarz Wyborczy.

 

Informację przygotowała:

Marzanna Zagórska

Tel. (25) 752 03 90 wew. 21

 

Metadane

Data publikacji : 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry