Urząd Gminy Poświętne

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III o dodatkowych zgłoszeniach do OKW

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Warszawie III

z dnia 13 maja 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Poświętne obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 maja 2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Warszawie III

  /-/ Joanna Oliwa

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry