Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/urzad-gminy/pracownicy-urzedu/21,Pracownicy-Urzedu-Gminy.html
2021-09-23, 00:48

Pracownicy Urzędu Gminy

Wykaz pracowników

Urząd Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

Tel. (25) 752-03-90, 752-03-80

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta - Kier. Referatu Oświaty

Marek Szałwia

17

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

Agnieszka Gryglas

19

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Dorota Nejman

25

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Sekretarka 

Inspektor ds. organizacji promocji

Magdalena Żołek

16

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Kier. USC Marzanna Zagórska 3 21 usc@ugposwietne.pl

Zastępca kier. USC - ewidencja ludności i dowody osobiste

Izabela Orłowska

5

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Podinspektor ds. Inwestycji i utrzymania dróg Jacek Malinowski 21 19 drogi@ugposwietne.pl
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Adam Białek 21 19 adam.bialek@ugposwietne.pl

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Barbara Wilczak

8

18

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Specjalista ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

 

   
Pomoc administracyjna Urszula Gruba 4 23 ksiegowosc-podatkowa@ugposwietne.pl
Ref. ds wymiaru zobowiązań pieniężnych Sylwester Tlaga 4 23 podatki-wymiar1@ugposwietne.pl

Podinspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Justyna Chacińska

8

18

rolnictwo@ugposwietne.pl

Insp. ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony środowiska

Bożena Śledziewska

 

   
Specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi Wioletta Wytrykus 7 17 rolnictwo2@ugposwietne.pl
Pomoc administracyjna Izabela Zaręba 7 17 rolnictwo2@ugposwietne.pl

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwum

Monika Kaim

28

29

rada@ugposwietne.pl

Spec. BHP

Kierownik refertau Inwestycji i Rozwoju

Monika Hryniewiecka

22

27

przetargi@ugposwietne.pl

monika.hryniewiecka@ugposwietne.pl

  Insp. ds kadrowych Eugienia Gawkowska 20 20 kadry@ugposwietne.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

25

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Inspektor. ds. księgowości

Barbara Wojtczak

24

24

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

Młodszy referent ds.

Ewelina Pazio

24

24

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

2

26

oc@ugposwietne.pl

Inspektor ds. Informatyki, IODO

Jerzy Kieś

28

29

informatyk@ugposwietne.pl

Insp. ochrony przeciwpożarowej,   Maciej Budek - - suw@ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Opiekunka dzieci i młodzieży

Dorota Kucharska

- - -

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

Zbigniew Prus Pracownik gospodarczy - - -
         

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 23.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony