Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/urzad-gminy/pracownicy-urzedu/21,Pracownicy-Urzedu-Gminy.html
27.05.2024, 01:30

Pracownicy Urzędu Gminy

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta

Marek Szałwia

17

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

Marta Mucha

19

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Emilia Bakierska

25

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Główny Specjalista, Sekretariat

Magdalena Żołek

16

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Kierownik USC Marzanna Zagórska 3 21 usc@ugposwietne.pl
Z-ca Kierownika USC

Izabela Orłowska

2

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Jacek Malinowski 21 19 drogi@ugposwietne.pl
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Adam Białek 21 39 adam.bialek@ugposwietne.pl
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Barbara Wilczak

9

18

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Specjalista w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Lidia Banaszek

9

28 ochronasrodowiska@ugposwietne.pl
Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Klaudia Paszkowska 8 33 ksiegowosc-podatkowa@ugposwietne.pl
Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju

Patrycja Wieczorek

22 37 przetargi@ugposwietne.pl
Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Iwona Wytrykus 8 33 podatki-wymiar2@ugposwietne.pl
Pomoc Administracyjna, kancelaria Tomasz Matusiak 1 31 kancelaria@ugposwietne.pl
Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Paulina Szczęsna 8 23 podatki-wymiar1@ugposwietne.pl
Inspektor. ds. księgowości Barbara Wojtczak 4 26 oc2@ugposwietne.pl
Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Justyna Chacińska

8

33

podatki-wymiar@ugposwietne.pl

Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony środowiska Izabela Zaręba 9 17 rolnictwo2@ugposwietne.pl

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwum

Monika Kaim

28

29

rada@ugposwietne.pl

Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Patrycja Chacińska 22 27 przetargi2@ugposwietne.pl
  Główny Specjalista ds. kadr Eugienia Gawkowska 20 20 kadry@ugposwietne.pl
Główny Specjalista w Referacie Finansów

Katarzyna Kowalczyk

26

35

finanse@ugposwietne.pl

Kierownik Referatu Finansowego Karolina Szulim 26 25 ksiegowosc-budzetowa@ugposwietne.pl
Główny Specjalista w Referacie Oświaty

Teresa Kostro

24

24

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Kierownik Referatu Oświaty

Ewelina Pazio

24

24

ksiegowosc2@ugposwietne.pl

oswiata-kierownik@ugposwietne.pl

Inspektor w Referacie Oświaty Izabela Szczęsna 24 34

oplaty@ugposwietne.pl

Główny Specjalista ds. obronnych, OC i ZK

Piotr Staniszewski

4

26

oc@ugposwietne.pl

Starszy Informatyk

Jerzy Kieś

28

29

informatyk@ugposwietne.pl

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  Maciej Budek   22

suw@ugposwietne.pl

zgk@gminaposwietne.pl

Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Patrycja Kowalska 9 28

czystepowietrze@ugposwietne.pl

rolnictwo@ugposwietne.pl

Inspektor w Referacie Finansów Agnieszka Woźniak 26 30 inwentaryzacja@ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Opiekunka dzieci i młodzieży

Weronika Chacińska

- - -

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony