Pracownicy Urzędu

Data publikacji 30.03.2005

Pracownicy Urzędu Gminy

Wykaz pracowników

Urząd Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

Tel. (25) 752-03-90, 752-03-80

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta - Kier. Referatu Oświaty

Marek Szałwia

5

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

Michał Strzelecki

19

15

michal.strzelecki@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Joanna Marcinkiewicz

22

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Insp. ds. organizacyjnych
i kadrowych

Magdalena Stępień

18

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Izabela Orłowska

16

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. kasowych i ewidencji działalności gospodarczej

Elżbieta Retkowska

27

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Kier. USC

Marzanna Zagórska

3

21

usc@ugposwietne.pl

Ref. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Barbara Wilczak

6

20

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Spec. ds gospodarki odpadami

Wioletta Wytrykus

6

20

rolnictwo2@ugposwietne.pl

Spec. ds. budownictwa

Patrycja Kowalska

20

19

budownictwo2@ugposwietne.pl

Ref. ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

21

18

księgowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Spec. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Justyna Chacińska

21

18

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Bożena Śledziewska

21

18

podatki- wymiar1@ ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. obsługi Rady Gminy

Monika Kaim

27

29

rada@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Ilona Gajewska

23

24

przetargi@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Mariusz Białek

23

24

przetargi2@ugposwietne.pl

Ref. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

24

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Godlewska

24

25

księgowosc-budzetowa@ugposwietne.pl

Podinsp. ds. księgowości

Barbara Wojtczak

4

23

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

Insp. ds. wynagrodzeń nauczycieli

Jadwiga Kolator

4

23

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

2

26

oc@ugposwietne.pl

Informatyk

Łukasz Ryszawa

27

27

informatyk@ugposwietne.pl

Pomoc administracyjna

Sylwester Tlaga

21

18

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Opiekunka dzieci i młodzieży

Dorota Kucharska

(zastępstwo)

- - -

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

Opiekunka dzieci
i młodzieży

Anna Bakiera

-

-

-

    - - -
         

 

Data publikacji 30.03.2005

Data modyfikacji 17.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 17450 wizyt