Pracownicy Urzędu

Data publikacji 30.03.2005

Pracownicy Urzędu Gminy

Wykaz pracowników

Urząd Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

Tel. (25) 752-03-90, 752-03-80

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta - Kier. Referatu Oświaty

Marek Szałwia

17

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

Marek Sudomirski

19

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Katarzyna Godlewska

22

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Sekretarka

Magdalena Żołek

16

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Izabela Orłowska

5

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. Kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Magdalena Stępień

7

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Kier. USC

Marzanna Zagórska

3

21

usc@ugposwietne.pl

Podinspektor ds. Inwestycji i utrzymania dróg Jacek Malinowski 20 19 drogi@ugposwietne.pl

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i gospodarki przestrzennej

Barbara Wilczak

21

18

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Mł. Ref.  ds gospodarki odpadami

Elżbieta Retkowska

7

20

rolnictwo2@ugposwietne.pl

Specjalista ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

4

23

księgowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Spec. ds. budownictwa

Justyna Chacińska

21

18

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Insp. ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony środowiska

Bożena Śledziewska

6

20

podatki- wymiar1@ ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. obsługi Rady Gminy, archiwum

Monika Kaim

27

29

rada@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Monika Hryniewiecka

21

18

przetargi@ugposwietne.pl

Podinspektor. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

24

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Podinsp. ds. księgowości, Zastępca Skarbnika

Barbara Wojtczak

23

19

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

Pomoc administracyjna

Ewelina Pazio

23

19

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

2

26

oc@ugposwietne.pl

Inspektor ds. Informatyki, IODO

Jerzy Kieś

27

27

informatyk@ugposwietne.pl

Referent ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Sylwester Tlaga

4

23

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Opiekunka dzieci i młodzieży

Dorota Kucharska

(zastępstwo)

- - -

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

Opiekunka dzieci
i młodzieży

Anna Bakiera

-

-

-

Zbigniew Prus Pracownik gospodarczy - - -
         

 

Data publikacji 30.03.2005

Data modyfikacji 02.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 19310 wizyt