Urząd Gminy Poświętne

Pracownicy Urzędu Gminy

Wykaz pracowników

Urząd Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

Tel. (25) 752-03-90, 752-03-80

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta

Marek Szałwia

17

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

Marta Mucha

19

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Emilia Bakierska

25

11

skarbnik@ugposwietne.pl

 Inspektor Ds. Organizacji i Promocji

Magdalena Żołek

16

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Kier. USC Marzanna Zagórska 3 21 usc@ugposwietne.pl

Zastępca kier. USC - ewidencja ludności i dowody osobiste

Izabela Orłowska

2

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Inspektor Ds. Inwestycji i Utrzymania Dróg Jacek Malinowski 21 19 drogi@ugposwietne.pl
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Adam Białek 21 19 adam.bialek@ugposwietne.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony środowiska

Barbara Wilczak

5

18

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Specjalista ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

 

   
Referent. ds wymiaru zobowiązań pieniężnych Paulina Szczęsna 4 23 podatki-wymiar1@ugposwietne.pl
Inspektor. ds. księgowości Barbara Wojtczak      
Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Justyna Chacińska

4

23

podatki-wymiar@ugposwietne.pl

Pomoc administracyjna Izabela Zaręba 1 17 rolnictwo2@ugposwietne.pl

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwum

Monika Kaim

28

29

rada@ugposwietne.pl

Kierownik Ref. Inwestycji i Rozwoju, Główny Spec. Ds. BHP

Monika Hryniewiecka

22

27

przetargi@ugposwietne.pl

monika.hryniewiecka@ugposwietne.pl

Podinsp. Ds. Zamówień Publicznych Patrycja Chacińska 22 27 przetargi2@ugposwietne.pl
  Insp. Ds. Kadr Eugienia Gawkowska 20 20 kadry@ugposwietne.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

26

25

finanse@ugposwietne.pl

Kierownik Referatu Finansowego Karolina Szulim 26 25 ksiegowosc-budzetowa@ugposwietne.pl
Insp. Ds. Księgowości Budżetowej

Teresa Kostro

24

24

ksiegowosc@ugposwietne.pl

p.o. kierownika Referatu Oświaty

Ewelina Pazio

24

24

ksiegowosc2@ugposwietne.pl
Pomoc Administracyjna Izabela Szczęsna 24 24

oplaty@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

13

26

oc@ugposwietne.pl

Starszy Inspektor ds. Informatyki, IODO

Jerzy Kieś

28

29

informatyk@ugposwietne.pl

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  Maciej Budek 11 - suw@ugposwietne.pl
Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Patrycja Kowalska 5 18

czystepowietrze@ugposwietne.pl

rolnictwo@ugposwietne.pl

Pomoc Administracyjna Agnieszka Woźniak 23 30 inwentaryzacja@ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Opiekunka dzieci i młodzieży

Dorota Kucharska

- - -

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 17.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry