Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

wykaz pracowników

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta - Kier. Referatu Oświaty

Marek Szałwia

17

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

Marek Sudomirski

19

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Katarzyna Godlewska

22

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Sekretarka

Magdalena Żołek

16

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Zastępca kier. USC - ewidencja ludności i dowody osobiste

Izabela Orłowska

5

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Kier. USC

Marzanna Zagórska

3

21

usc@ugposwietne.pl

Podinspektor ds. Inwestycji i utrzymania dróg Jacek Malinowski 20 19 drogi@ugposwietne.pl

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i gospodarki przestrzennej

Barbara Wilczak

21

18

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Ref.  ds działalności gospodarczej i obsługi klienta

Elżbieta Retkowska

7

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Specjalista ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

4

23

księgowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Ref. ds wymiaru zobowiązań pieniężnych Sylwester Tlaga 4 23 podatki-wymiar2@ugposwietne.pl

Spec. ds. budownictwa

Justyna Chacińska

21

18

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Insp. ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony środowiska

Bożena Śledziewska

6

20

podatki- wymiar1@ ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. obsługi Rady Gminy, archiwum

Monika Kaim

27

29

rada@ugposwietne.pl

Insp. ds kadrowych

Spec. BHP

Insp. ds. zamówień publicznych

Monika Hryniewiecka

21

18

przetargi@ugposwietne.pl

monika.hryniewiecka@ugposwietne.pl

Podinspektor. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

24

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. księgowości budżetowej Marzena Walczyk 24 25 ksiegowosc-budzetowa@ugposwietne.pl

Podinsp. ds. księgowości, Zastępca Skarbnika

Barbara Wojtczak

23

24

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

Pomoc administracyjna

Ewelina Pazio

23

24

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

2

26

oc@ugposwietne.pl

Inspektor ds. Informatyki, IODO

Jerzy Kieś

27

27

informatyk@ugposwietne.pl

Insp. ochrony przeciwpożarowej, Dyspozytor/ Konserwator  Maciej Budek     suw@ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Opiekunka dzieci i młodzieży

Dorota Kucharska

(zastępstwo)

- - -

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

Opiekunka dzieci
i młodzieży

Anna Bakiera

-

-

-

Zbigniew Prus Pracownik gospodarczy - - -
         

Metadane

Data publikacji : 22.11.2011
Data modyfikacji : 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry