Urząd Gminy

Data publikacji 22.11.2011

wykaz pracowników

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta - Kier. Referatu Oświaty

Marek Szałwia

5

14

marek.szalwia@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy,
 

Michał Strzelecki

19

15

michal.strzelecki@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Joanna Marcinkiewicz

22

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Insp. ds. organizacyjnych
i kadrowych

Magdalena Stępień

18

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Ref. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Izabela Orłowska

16

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. kasowych i ewidencji działalności gospodarczej

Elżbieta Retkowska

27

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Kier. USC

Marzanna Zagórska

3

21

usc@ugposwietne.pl

Ref. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Barbara Wilczak

6

20

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Spec. ds gospodarki odpadami

Wioletta Wytrykus

6

20

rolnictwo2@ugposwietne.pl

Spec. ds. budownictwa ogólnego i drogowego

Patrycja Wytrykus

20

19

budownictwo2@ugposwietne.pl

 

 

 

 

 

Ref. ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

21

18

księgowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Spec. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Justyna Chacińska

21

18

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Bożena Śledziewska

21

18

podatki- wymiar1@ ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. obsługi Rady Gminy

Monika Kaim

7

29

rada@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Ilona Gajewska

23

24

przetargi@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Mariusz Białek

23

24

przetargi2@ugposwietne.pl

Ref. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

24

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Godlewska

24

25

księgowosc-budzetowa@ugposwietne.pl

Podinsp. ds. księgowości

Barbara Wojtczak

4

23

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

Insp. ds. wynagrodzeń nauczycieli

Jadwiga Kolator

4

23

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

2

26

oc@ugposwietne.pl

 

 

 

 

 

Pomoc administracyjna

Sylwester Tlaga

21

18

 

Informatyk

Łukasz Ryszawa

7

27

informatyk@ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Kierowca

Damian Rozbicki

-

-

-

Opiekunka dzieci
i młodzieży

Anna Bakiera

-

-

-

Data publikacji 22.11.2011

Data modyfikacji 07.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 16033 wizyt