Urząd Gminy

Data publikacji 22.11.2011

wykaz pracowników

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

Adres

e-mail

Z-ca Wójta - Kier. Referatu Oświaty

Lech Sędek

5

14

oswiata-kierownik@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy,
Z-ca Kier. USC

Marzanna Zagórska

19

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

Joanna Marcinkiewicz

22

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Insp. ds. organizacyjnych
i kadrowych

Magdalena Stępień

18

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Izabela Staszewska

16

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. kasowych i ewidencji działalności gospodarczej

Hanna Siwak

27

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Kier. USC

Pelagia Wojdyna

3

21

usc@ugposwietne.pl

Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

----------------

6

20

rolnictwo@ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds gospodarki odpadami

Wioletta Wytrykus

6

20

rolnictwo2@ugposwietne.pl

Insp. ds. budownictwa ogólnego i drogowego

Grzegorz Bartnik

20

19

budownictwo@ugposwietne.pl

Ref. ds. budownictwa

Patrycja Kowalska

20

19

budownictwo2@ugposwietne.pl

Ref. ds. księgowości podatkowej

Lidia Banaszek

21

18

księgowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Ref. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Justyna Miąsko

21

18

------------ urlop

Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Bożena Śledziewska

21

18

podatki- wymiar1@ ugposwietne.pl

Mł. Ref. ds. obsługi Rady Gminy

Dorota Gawryś

7

29

rada@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Ilona Gajewska

23

24

przetargi@ugposwietne.pl

Insp. ds. zamówień publicznych

Mariusz Białek

23

24

przetargi2@ugposwietne.pl

Ref. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Kowalczyk

24

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

Insp. ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Godlewska

24

25

księgowosc-budzetowa@ugposwietne.pl

Podinsp. ds. księgowości

Barbara Wojtczak

4

23

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

Insp. ds. wynagrodzeń nauczycieli

Jadwiga Kolator

4

23

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl

Insp. ds. obronnych, OC
i zarz. kryzysowego

Piotr Staniszewski

2

26

oc@ugposwietne.pl

Pomoc administracyjna

Barbara Wilczak

6

20

rolnictwo3@ugposwietne.pl

Pomoc administracyjna

Sylwester Tlaga

21

18

podatki- wymiar2@ ugposwietne.pl

Informatyk

Łukasz Ryszawa

7

27

informatyk@ugposwietne.pl

Sprzątaczka

Dorota Tlaga

-

-

-

 

Kierowca

Ryszard Wytrykus

-

-

-

Opiekunka dzieci
i młodzieży

Anna Bakiera

-

-

-

Data publikacji 22.11.2011

Data modyfikacji 06.09.2016
Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 13211 wizyt