Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-38

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

S – 38
 
 
KOMUNIKAT z dnia 09. 05. 2008 r.

o zwalczaniu wielkopąkowca porzeczkowego na plantacjach porzeczki czarnej

 

UWAGA PLANTATORZY !

W celu zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego należy wykonać w podanych niżej terminach.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

1. Plantacje owocujące

                                                        Dawka l/ha                Karencja            

MARSHAL 250 CS                      4,0 – 5,0              30 dni             

Wykonać zabieg bezpośrednio po kwitnieniu krzewów

 

2. Szkółki i plantacje nie owocujące (w pierwszym roku po posadzeniu)

                                                        Dawka 1/ha                   Karencja         

 MARSHAL 250 CS                        3,0 l                             30 dni             

Opryskiwać co 7- 10 dni w maju - czerwcu. 

Wykonać 4 lub więcej zabiegów w zależności od stopnia zagrożenia plantacji.

Środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych.

3. Plantacje mateczne

                                                        Dawka l/ha                 Karencja               

MARSHAL 250 CS                         5,0 l                     30 dni                 

Stosować jak w szkółkach (poza okresem kwitnienia)

 

UWAGA !

1.      Wymagania ilości cieczy roboczej wynoszą od 500 – 900 l/ha.

2.      Systematyczne zwalczanie wielkopąkowca porzeczkowego ogranicza rozprzestrzenianie się rewersji, groźnej choroby porzeczek. Krzewy porażone rewersją należy usuwać z plantacji i palić.

3.      Zaobserwowanie na plantacjach pierwszych symptomów żerowania szkodnika („galasowate pąki”) oznacza konieczność jego systematycznego zwalczania każdego roku.

4.      Obowiązuje ścisłe przestrzeganie okresu prewencji i karencji.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 Kierownik Oddziału 

Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 12.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry