Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/980,Konkurs-Gospodarstwo-rolne-bezpieczne-dla-czlowieka-i-srodowiska-naturalnego-w-G.html
20.07.2024, 09:40

Konkurs ˝Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego˝ w Gminie Poświętne

Konkurs
˝Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego˝
w Gminie Poświętne

 

Celem konkursu jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

Współorganizatorem konkursu obok Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie jest Mazowiecka Izba Rolnicza, pozostałymi zaś - Oddział Okręgowy PZU S.A. w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz ˝Kwazar Corporation˝ s.c. z Jaktorowa.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS i wywiązał się z obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC. Swój udział rolnicy powinni zgłosić organizatorom, tj. do Urzędu Gminy Poświętne lub do Placówki Terenowej KRUS w Wołominie do dnia 30 maja br..

Laureatów konkursu wyłania gminna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów oraz sponsorów nagród podobnie jak w latach poprzednich na podstawie wyników lustracji zgłoszonych gospodarstw. Komisja zwraca szczególną uwagę na utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenie ich (zgodnie z instrukcją techniczną) w osłony wałów napędowych, pił i noży tnących. Dużą uwagę zwraca się na właściwe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin i odpowiednie ich zabezpieczenie, stan techniczny drabin, ciągów komunikacyjnych, wyposażenie przeciwpożarowe, jak również posiadanie apteczki domowej itp.      

 Finaliści konkursu otrzymają interesujące nagrody rzeczowe. 

 
OR KRUS Warszawa

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony