Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/978,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-3.html
19.06.2024, 05:32

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-37

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

S - 37

KOMUNIKAT z dnia 05. 05. 2008 r.

o zwalczaniu szkodników na plantacjach

porzeczki czarnej

 

UWAGA PLANTATORZY !

W celu zwalczania pryszczarków, szkodników zjadających liście, należy przeprowadzić opryskiwanie plantacji porzeczki czarnej.

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

Preparaty:                 Dawka na ha          Prewencja         Karencja

 

BULLDOCK 025 EC                                       0,6 l                            7 dni               7 dni

FASTAC 100 EC                                     0,15 - 0,18 l                   48 godz.           7 dni

KARATE ZEON 050 CS                               0,15 l                           1 godz.            7 dni

SUMITHION SUPER 1000 EC                   1,125 l                          3 dni               21 dni

ACTARA 25 WG                                       0,1 kg                          10 dni               28 dni

CALYPSO 480 SC                                  0,10 - 0,2 l                    nie dotyczy          5 dni

 

UWAGA!

1. Przed kwitnieniem zabieg potrzebny tylko w razie licznego wystąpienia szkodników. 

 Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska..

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

                                                                                  Kierownik Oddziału 

                                                                                     Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony