Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-7A

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-7A

 

 

KOMUNIKAT z dnia 05. 05. 2008 r.

                                                                                    o zwalczaniu szarej pleśni w sadach jabłoniowych

 

W celu zabezpieczenia owoców przed porażeniem szarą pleśnią, należy w pełni i pod koniec kwitnienia, wykonać opryskiwanie jednym z fungicydów.
Zabieg szczególnie polecany w czasie występowania pogody deszczowej.

 

Przykładowe środek ochrony roślin dostępny w handlu na terenie województwa:

CHORUS 75 WG                         w dawce   0,2 - 0,3 kg/ ha

UWAGA!

 

1. Opryskiwanie wykonać poza godzinami lotu pszczół.

2. Zabieg może być włączony do programu zwalczania parcha jabłoni.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

 

                                                  Kierownik Oddziału

                                                    Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry