Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-24

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

W WARSZAWIE

Oddział w Warszawie

 

R-24

                           

KOMUNIKAT z dnia 05. 05. 2008 r.

O ZWALCZANIU CHWASTÓW W KUKURYDZY

Chwasty występujące w kukurydzy stanowią dużą konkurencję, należy je zwalczać stosując jeden z niżej podanych środków ochrony roślin lub jedną z podanych mieszanek :

                                                         Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

I. CHWASTY DWULIŚCIENNE:

w okresie do 3 dni po siewie kukurydzy     Dawka na 1 hektar                        po wschodach kukurydzy w fazie 2 - 6 liści            Dawka na 1 hektar

GUARDIAN 840 EC                                        2,0 - 2,5 l                                    MAISTER 310 WG + ACTIROB 842 EC                   0,10-0,15 kg + 1,0 l

TROPHY 768 EC                                             2,0 - 2,5 l                                    MOCARZ 75 WG                                                                        0,2 kg             

                                                                                                                             STARANE 250 EC                                                                      1,0 l
                                                                                                                             MUSTANG 306SE                          0,6 l                                               

                                                                                                                                 

II. CHWASTY DWULIŚCIENNE ORAZ JEDNOLIŚCIENNE:           po wschodach kukurydzy w fazie 2-7 liści     Dawka na 1 hektar

w okresie do 3 dni po siewie kukurydzy    Dawka na 1 hektar           AMINOPIELIK GOLD 530 EW                    1,0 - 1,25 l

                                                                                                                  CHWASTOX TURBO 340 SL                      1,75 - 2,0 l

                                                                                                                  DIKAMBA 480 SL                                             0,5 l

DUAL GOLD 960 EC                                                   1,5 l                     HARMONY 75 WG+TITUS 25 WG                10g +50-60g

MERLIN 750 WG                                                  0,1-0,13 kg               MILAGRO 040 SC                                            1,0- 1,5 l                                                                                                            

                                                                                                                 MUSTANG 306 SE                                               0,6 l

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry