Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/975,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-R-1.html
25.06.2024, 01:39

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-13

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 

                    R-13

 

 

KOMUNIKAT z dnia 05. 05. 2008 r. 

O RÓWNOCZESNYM ZWALCZANIU ŁAMLIWOŚCI ŹDŹBŁA

I MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO W UPRAWACH ZBÓŻ OZIMYCH

                                                   

Choroby należy zwalczać w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka, wykonując zabieg chemiczny.

                           Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa.                                                                      

                

                                                                                                             Dawka na 1 hektar

                                              ALERT 375 SC                                             1,0 l

                                             JUWEL TT 483 SE                                         1,2 -1,5 l

                                             SIARKOL K 1000 SC                                    2,5 l  

                                             SIARKOL K 85 WP                                       3 kg

                                             TOPSIN M 70 WP                                         1,0 - 1,4 kg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wymienione fungicydy stosować wyłącznie jednorazowow okresie wegetacji.

 UWAGA!

 Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony