Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/974,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-R-3.html
25.06.2024, 01:08

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-3

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

R-3 

KOMUNIKAT z dnia 05. 05. 2008 r. 

O ZWALCZANIU MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO

I RDZY BRUNATNEJ W UPRAWACH PSZENICY

                 Mączniaka prawdziwego zbóż i rdzę brunatną można zwalczać od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Rozwojowi choroby należy zapobiegać poprzez wykonanie zabiegu w momencie pojawienia się pierwszych objawów porażenia stosując zabiegi chemiczne.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

                                                                Dawka na 1 hektar                                                                                Dawka na 1 hektar

ARTEA 330EC

0,5l

PUNCH BIS 400 EC

0,3 - 0,4                                                              

BUMPER SUPER 490 EC

1,0 l

SARFUN PRO 187,5 SC

2,0 l

CAPITAN 250 EW

0,65 - 0,8 l

TILT PLUS 400 EC

1,0 l

CARAMBA 60SL

1,25-1,5l

 

 

FALCON 460EC

0,6l

 

 

                                                                                                                                             

UWAGA!                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 W przypadku dużego zagrożenia mączniakiem prawdziwym zabieg należy powtórzyć lecz zawsze przy użyciu innego fungicydu.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Teresa Kapusta

 

 

                                            

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony