Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/973,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-3.html
19.06.2024, 06:58

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-34

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

S - 34
 
 
KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

o zwalczaniu szarej pleśni na truskawkach

W celu zabezpieczenia plantacji truskawek przed szarą pleśnią, należy opryskiwać je w następujących terminach, stosując jeden z podanych preparatów.
Pierwszy zabieg  - na początku kwitnienia (10 % kwiatów w stadium białego pąka). 
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

Preparaty:                                            Dawka                                    Karencja

FOLPAN 80 WG                                2,0 kg                                              3 dni

MYTHOS 300 SC                              2,5 l                                                  7 dni

ROVRAL FLO 255  SC                       4,0-5,0 l                                         10 dni

SADOPLON 75 WP                             4,0 –5,0 kg                                    7 dni

STOPER 500  SC                                1,5 l                                                 7 dni

TELDOR 500 SC                                 1,5 l                                                 1 dzień

SIGNUM 33 WG                                 1,8 kg                                             3 dni

SWITCH 62,5 WG                              0,8-1 kg                                         3 dni

THIRAM GRANUFLO 80 WG             4 kg                                               7 dni

PREWEKS 500 SC                                1,5 l                                               5 dni

 

UWAGA !

 1. Następne zabiegi – stosować co  5 - 7 dni przestrzegając okresów karencji. 

 2. Do ostatniego opryskiwania nie stosować preparatu Sadoplon 75 WP.
 3. Rovral Flo 255 SC stosować maksymalnie dwa razy w sezonie ze  względu na możliwość wystąpienia odporności.

 4. Teldor 500 SC stosować przed i pomiędzy zbiorami, uwzględniając karencję środka.

 5. Nie opryskiwać w czasie oblotu pszczół.

 6. Wyższe dawki stosować przy użyciu belki polowej.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

                                                       Kierownik Oddziału 

                                                                                                 Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony