Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/972,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-3.html
19.06.2024, 06:19

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-33

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 

S - 33

 

 

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

                                                                            o zwalczaniu kwieciaka malinowca na truskawkach

 

UWAGA PLANTATORZY TRUSKAWEK !

Na plantacjach truskawek pojawiły się chrząszcze kwieciaka malinowca. Zabieg należy wykonać w fazie rozluźniania się pąków kwiatowych.

Próg zagrożenia: 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

 

Preparaty:                      Dawka na 1 ha                                                                             Prewencja
                                                                                                                                            dla pszczół             

                                                                                                         

DECIS 2,5 EC                                   0,6- 0,8 l                                                                                                                  24 godz.              

GROT 250 EC                                       2,25 l                                                                                                                      5 dni

TALSTAR 100 EC                                  0,6 l                                                                                                                nie dotyczy         

NURELLE D 550 EC                               1,5 l                                                                                                           3 dni           PK/PZ

FASTAC 100 EC                                     0,15-0,18 l                                                                                             48 godz.     PK/PZ

 

UWAGA!

1.     Jeżeli szkodnik występuje masowo zabieg powtórzyć po 7 – 10 dniach.

2.     Zabieg wykonać w temperaturze nie niższej niż   +15o C.

3.     Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na początku kwitnienia truskawek..

4.    Należy przestrzegać okresów prewencji.

5.    PK/PZ – stosować przed kwitnieniem lub po zbiorach owoców.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 
                                                    KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                                               Teresa Kapusta

 

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony