Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-15

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-15

 

 
KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

o zwalczaniu mączniaka jabłoni

 

W zależności od stopnia zagrożenia mączniakiem należy stosować opryskiwanie od początku kwitnienia do połowy lipca systematycznie co 10-14 dni stosując:

 Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa: 

Preparaty:                                                      Dawka na 1 ha

DOMARK  100 EC                                                  0,4 l
IPOTAR  600 SC                                                   6,0 l 

NIMROD  250 EC                                            0,7 – 1,4 l

SIARKOL EXTRA 80 WP1)                                  7,5 kg

TIOTAR  800 SC/80 WP                                   6,0 l/kg

 

UWAGA !

  1. DOMARK stosować od fazy różowego pąka.
  2. IPOTAR lub TIOTAR najlepiej stosować w dni pochmurne lub nocą. Nie stosować w temperaturzepowyżej + 250 C.
  3. Fungicydy z grupy IBE jednoskładnikowe oraz ich mieszanki ( RUBIGAN, PUNCH, SCORE, CAPITAN, CLARINET), a także strobiluryny (ARDENT, DISCUS, ZATO) stosowane przeciwko parchowi jabłoni są również skuteczne w zwalczaniu mączniaka (PUNCH BIS 400 EC w dawce 0,112 l)

 Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)]                                                                        

                                                                                   Kierownik Oddziału

                                                                                     Teresa Kapusta

 

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry