Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/970,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-5.html
19.06.2024, 05:28

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-5

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
 
 
 
 
S-5
Zapobiegawczy
na okres kwitnienia

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

o zwalczaniu parcha jabłoni

W celu zabezpieczenia jabłoni przed parchem w fazie kwitnienia, należy wykonać opryskiwanie stosując:

                               Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

     Preparaty                                                                  Dawka na 1ha                   Prewencja

 

    ANTRACOL 70 WG                                                      2,0-2,25 kg                      -

    ARDENT  500 SC                                                             0,2 l                                -

    DELAN 700 WG                                                           0,5 – 0,75 kg                    -

    DISCUS 500 WG                                                            0,2 kg                             -

   DITHANE  Neo Tec 75 WG                                            3,0-4,5 kg                      -

    FOLPAN 80 WG                                                               3,0 kg                            -

    KAPTAN ZAW. 50 WP                                                   3,0 kg                             -

    MERPAN  50 WP/ CAPTAN 50 WP                              3,0 – 4,5 kg                  -

    MERPAN 80 WG/ CAPTAN 80 WG                                1,9 kg                         -

    POLYRAM 70 WG                                                            3,0 - 4,5 kg                -

    SADOPLON  75 WP                                                                4,5 kg                   -

    SHAVIT  F 71,5 WP                                                                2,0 kg                   -

    VENTOP 350 SC                                                                1,0 – 1,5 l                   -

    ZATO 50 WG                                                                          0,15 kg                 -

   

UWAGA !

1. Zalecany zabieg winien być wykonany we wszystkich sadach.

2. Fungicydy z grupy strobiluryn stosować w mieszankach z preparatami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych nie częściej jednak niż 2 razy w sezonie.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

 

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

                                                                  Kierownik Oddziału

                                                                                                                                                               Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony