Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/969,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-R-3.html
25.06.2024, 01:59

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-36

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

R- 36

 

 

 

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

GŁOWNIA KUKURYDZY

W celu zabezpieczenia kukurydzy przed wystąpieniem głowni kukurydzy należy przed siewem zaprawić ziarno, jedną z niżej wymieniony zapraw:                        

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

                                                                                                                        Dawka na 100 kg ziarna

                         SAROX T 500 FS                                                                   375 ml + 750 ml H2O

                         VITAVAX 200 FS                                                                   250-300 ml + 250-300 ml H2O

                         ZAPRAWA OXAFUN T 75 DS/WS                                       250 g lub 250 g + 1000 ml H2O

Wymienione zaprawy zabezpieczają również przed zgorzelą siewek.

W celu zabezpieczenia kukurydzy zarówno przed głownią kukurydzy i ploniarkami zaleca się łączne stosowanie zapraw:

VITAVAX 200 FS (w dawce 0,3 l/100 kg nasion) + GAUCHO 350 FS (w dawce 1,1 l/100 kg nasion) +. Nasiona należy najpierw zaprawić fungicydem – Vitavax 200 SL (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania), a następnie insektycydem – Gaucho 350 FS.

 

Zalecane zaprawy zabezpieczają rośliny przed infekcją tylko w początkowym okresie wegetacji tj. w okresie siewek (około 6 tygodni). Ponieważ większość infekcji występuje zwykle w późniejszym okresie wegetacji roślin, w celu ochrony upraw kukurydzy przed głownią, zalecane jest stosowanie

następujących zasad:

- wysiewanie zdrowego materiału siewnego,                                                              

 - usuwanie pierwszych, nielicznych guzów głowniowych (przed ich pękaniem),

- unikanie uprawy kukurydzy w monokulturze,                                                              

- zebranie porażonych organów roślin i usuwanie ich z plantacji oraz niszczenie ich przez spalenie lub głębokie zakopanie,

- na zainfekowanym polu nie uprawianie kukurydzy przez 4 lata,                               

- ograniczenie powstawania zranień roślin, ułatwiających wnikanie zarodników grzyba do tkanek roślin poprzez zwalczanie szkodników np. ploniarek, mszyc, omacnicy prosowianki                      

- po zbiorze kukurydzy słomę należy nisko skosić i pociąć na drobną sieczkę,

- rozdrobnione resztki pożniwne głęboko przyorać, aby pozostałe w glebie  zarodniki grzybów nie mogły wiosną wydostać się na jej powierzchnię.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust.. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Teresa Kapusta

 

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony