Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-13

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAW WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

                                                                                                                                                                     W - 13

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008r. 

o zaprawianiu nasion i ochronie rozsady kapusty późne

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

ZAPRAWA MARSHAL 250 DS - (50g/kg)
DITHANE NeoTec 75 WG - (2-5 g/kg)

 

Po trzech tygodniach od wschodów roślin na rozsadnikach dodatkowo zabezpieczyć je przed śmietkami i pchełkami stosując oprysk jednym z wymienionych niżej preparatów:

 

 

Preparat                                 Dawka l/ha                                   Karencja – dni

 

DECIS 2,5 EC                        0,2 – 0,3                                7
DIAZOL 500 EW                     0,45                                     9

KARATE ZEON 050 CS            0,12                                      7

NURELLE D 550 EC                  0,5                                      21

 

UWAGA !

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

 

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

 
                                                           KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                                 Teresa Kapusta

                                                                                                                                            

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry