Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-45

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-45

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008r.

o zwalczaniu drobnej plamistości liści

drzew pestkowych

 

W celu zabezpieczenia wiśni i czereśni przed porażeniem drobną plamistością liści, należy wykonać pierwszy zabieg bezpośrednio po kwitnieniu, a następnie 2-3 razy w odstępach co 14 dni.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

                                           Dawka na 1 ha         Karencja

BAYCOR 25 WP                                     1,5 kg                            21 dni

KAPTAN PLUS 71,5 WP                        2,0 kg                            7 dni

PUNCH BIS 400 EC                                112 ml                           14 dni

RUBIGAN 12 EC                                     0,45 l                             14 dni        

SCORE 250 EC                                        0,2 l                                 14 dni

SYLLIT 65 WP                                      1,5 kg                              14 dni

TOPSIN M 500 SC                                  1,5 l                               14 dni

 

UWAGA !

1) termin wycofania z obrotu i stosowania preparatu Rubigan 12 EC upływa z dniem 17 stycznia 2009 r.

 

Wyłącznie na wiśniach stasować: Baycor, Kaptan, Punch Bis, Rubigan, Score

Fungicydy z grupy IBE (Punch, Baycor, Score, Rubigan) oraz Kaptan Plus należy stosować w temperaturze powyżej 12º C w czasie pogody bezdeszczowej.

Fungicydów dodynowych i IBE nie stosować częściej niż 2 razy wsezonie w rotacji  ze środkami z innych grup chemicznych.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

Kierownik Oddziału

  Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry