Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/964,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-4.html
20.07.2024, 08:20

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-43

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

S - 43
                                                                KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

o zwalczaniu kwieciaka malinowca i kistnika malinowca

 
UWAGA   PLANTATORZY MALIN !
Przed kwitnieniem (w fazie  rozluźniania pąków kwiatowych), należy przeprowadzić opryskiwanie plantacji malin, a w razie potrzeby zabieg powtórzyć tuż przed kwitnieniem stosując jeden z niżej podanych środków.

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

                                   Dawka na 1 ha           Prewencja          Karencja

BASUDIN 600 EW               0,90 l                       24 godz.          14 dni

BULLDOCK 025 EC               0,60 l                        7 dni               7 dni

DECIS 2,5 EC                       0,80 l                      24 godz.          7 dni

KARATE ZEON 050 CS         0,3 l                         1 godz.           7  dni

 
UWAGA!

 

1.      Jeżeli w czasie kwitnienia obserwowano na plantacji żerujące chrząszcze,opryskiwanie powtórzyć nie później niż 15 dni przed spodziewanym pierwszym 
          zbiorem owoców.
2.      Przestrzegać okresów prewencji i karencji.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

 

Kierownik Oddziału 

     Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony