Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-36

 

Oddział w Warszawie

 

 
                                                                                                                                  
                                                                 
S - 36

 

KOMUNIKAT z dnia 29. 04. 2008 r.

o zwalczaniu mączniaka prawdziwego truskawki

 
W celu zabezpieczenia truskawek przed mączniakiem prawdziwym należy zastosować jeden w wymienionych preparatów:

   

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 
                                               PRZED   KWITNIENIEM

DOMARK 100 EC                           0,6 l

NIMROD 250 EC                          1,5 – 2,5 l            Opryskiwać przed kwitnieniem

TOPSIN M 500 SC                         2,5 l                  tylko na plantacjach, na których

TIOTAR 800 SC                            6,0 l                  choroba występuje. Domark 100 EC

                                                                          stosować temperaturze powyżej 12°C.

 

                                                        KWITNIENIE

DOMARK 100 EC                              0,6 l

NIMROD 250 EC                           1,5 – 2,5 l                      Opryskiwać 2-3 krotnie , tylko

TIOTAR    800 SC                           6,0 l                            odmiany podatne.
TOPSIN   M 500 SC                         2,5 l                        Nie stosować   w czasie oblotu pszczół.
 
                                                       
                                                      PO ZBIORZE

DOMARK 100 EC                           0,6 l                        Przy występowaniu objawów

NIMROD 250 EC                          1,5 – 2,5 l                  choroby wykonać 1 – 2 zabiegi co

TIOTAR 800 SC                             6,0 l                       10 – 14 dni. Topsin M 500 SC i

TOPSIN M 500 SC                       2,5 l/2,5 kg               Domark 100 ECzwalczają także białą plamistość liści.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

                                                                                              Kierownik Oddziału 

                                                                                                   Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry