Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/951,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-1.html
20.07.2024, 08:40

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-17

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

S-17

 

 

KOMUNIKAT z dnia 18/04/2008

o zwalczaniu zwójek i innych gąsienic zjadających liście, mszyc oraz miodówki jabłoniowej

 W sadach, w których stwierdza się liczne występowanie wymienionych szkodników, należy wykonać opryskiwanie.

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

Preparaty                                                Dawka na 1ha

 ADMIRAL 100 EC                                                             0,75 l

 CALYPSO 480 SC                                                              0,15-0,2 l

 DECIS 2,5 EC                                                                      0,45-0,6 l

 FASTAC 100 EC                                                                 0,15-0,18 l

 KARATE ZEON 050 CS                                                      0,15-0,2 l

 MAVRIK 240 EW                                                               0,2 l

 MOSPILAN 20 SP1)                                                         0,125 kg                    

 NURELLE D 550 EC                                                          1,5 l

 OWADOFOS 540 EC2)                                                    2,25 l              

 RUNNER 240 SC                                                               0,4 l

 STEWARD 30 WG                                                             0,17-0,2 kg

 SUMITHION SUPER 1000 EC                          1,125 l

UWAGA !

1)termin wycofania z obrotu i stosowania Mospilanu 20 SP upływa z dniem 30 czerwca 2008 r.

2)termin wycofania z obrotu i stosowania Owadofosu 540 EC upływa z dniem 23 lipca 2008 r.

 

Środki z grupy syntetycznych pyretroidów stosować nie częściej niż 1 raz w sezonie.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

                                                                                                                                               Kierownik Oddziału

                                                                           Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 18.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony