Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-20

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-20

 

 

 

KOMUNIKAT z dnia 18.04.008r.

o zwalczaniu przędziorków

 

Rozpoczął się wylęg larw przędziorków z jaj zimowych. Należy niezwłocznie wykonać opryskiwanie stosując jeden z podanych preparatów:

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

Preparaty:                                               Dawka na 1 ha

                                               

APOLLO Plus 060 OF                                      3,0 l

APOLLO 500 SC                                             0,4 l

NISSORUN 050 EC                                          0,9 l

 

UWAGA !

1.     Wymienione środki ochrony roślin nie zwalczają przędziorków zimujących w postaci dorosłej (chmielowca i głogowca).

2.     Przed opryskiwaniem należy zlustrować sad i ustalić jakie gatunki przędziorków występują. 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

                                                                                  Kierownik Oddziału
                                                                                       Teresa Kapusta  

Metadane

Data publikacji : 18.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry