Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-6

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

R-6

 

 

KOMUNIKAT z dnia 18. 04. 2008 r.

 

O WIOSENNYM ZWALCZANIU MIOTŁY ZBOŻOWEJ

W ZBOŻACH OZIMYCH

            Masowe występowanie MIOTŁY ZBOŻOWEJ znacznie obniża plony zbóż. Jeżeli miotła nie była zwalczana chemicznie jesienią lub na przedwiośniu, należy zaraz po ruszeniu wegetacji wykonać zabieg opryskiwania plantacji.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

                                                                       

                                                                                                                               Dawka na 1 hektar                                            

CHISEL 75 WG                                                                            60 g
HUZAR 05 WG                                                                            150-200 g

LENTIPUR FLO 500 SC                                                                 1,5 l (pszenica), 2,0 l (pszenżyto,jeczmień), 2,5 l (żyto)

PROTUGAN 500 SC                                                                      2-3 l (pszenica ozima), 2,0-2,5 l  (pszenżyto ozime)      

TOLUREX 80 WP                                                                         1,5 - 2 kg (pszenica) 1,0 kg (jęczmień), 1,5 kg (pszenżyto)                                                         

Wszystkie wymienione preparaty zwalczają również chwasty dwuliścienne w różnym stopniu.
Preparat HUZAR 05 WG nie stosować w jęczmieniu.

 

                                                                                                             UWAGA!

                                                                     Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 18.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry