Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN

I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

Oddział w Warszawie

 

 
S-2

Interwencyjny

przed kwitnieniem

KOMUNIKAT z dnia 14.04.2008

o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w Nadbrzeżu  zakażenie liści nastąpiło

w dniu 12.04 godz15. Ilość opadów od dnia 11.04 do godz 15 dnia 12.04 wynosi 2 mm.

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

 

                   Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 Preparat                                                Dawka na 1/ha            Czas działania

                                                                                                  interwencyjnego

ARDENT 500 SC                                     0,2 l                              48 godz.

CARPENE 65 WP                                   1,5 kg                           72 godz.

CHORUS 75 WG                             0,2 – 0,3 kg                         48 godz.

DELAN 700 WG                              0,5 -0,75 kg                       36 godz.

DISCUS 500 WG                                  0,2 kg                            48 godz.

MYTHOS 300 SC                                  1,0-1,5 l                        72 godz.

SYLLIT 65 WP                                     1,5-2 kg                        72 godz.

VENTOP 350 SC                                  1,0 - 1,5 l                      36 godz.

ZATO 50 WG                                        0,15 kg                         72 godz.

UWAGA !

1.     Fungicydy z grupy strobiluryn stosować wyłącznie z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych nie częściej niż 2 razy w sezonie.

2.     CHORUS, MYTHOS lepiej działają w niższych temperaturach. SYLLIT stosować w sadach, gdzie nie ma odporności na dodynę, nie częściej niż 2 razy w sezonie.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

                                                                       KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                    Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 15.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry